HAKODATE KOKUSAI HOTEL

Hakodate Kokusai Hotel Facility & Service

  • 5-10 Ote-machi, Hakodate-shi, Hokkaido 040-0064 Japan
  • +81-(0)138-23-0591